News

רשות ממשלתית בארה”ב מימשה אופציה לרכישת תרופה של מדיוונד ב–‭16.5‬ מיליון ד’‬‬

07
Jan
2020

גלי וינרב

גלובס

הרשות האחראית על הצטיידות במוצרים רפואיים לשעת חירום, ‭ ,BARDA‬ מימשה אופציה לרכוש את המוצר לטיפול בכוויות על פי הסכם עם מדיוונד מ–‭,2015‬ שבמסגרתו מימנה הרשות ניסויים קליניים • המניה משקפת לחברה שווי של ‭ 80‬ מיליון דולר, לאחר שירדה אתמול ‭ 3% ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

שרון מלכה, מנכ”ל מדיוונד
חברת התרופות לטיפול בכוויות ופצעים מדיוונד הודיעה כי הרשות הממשלתית האמריקאית ‭ ,BARDA ‬ האחראית על הצטיידות במוצרים רפואיים לשעת חירום, מימשה אופציה לרכוש את המוצר לטיפול בכוויות של החברה בסכום של ‭ 16.5 ‬ מיליון דולר – תשלום שייפרס על פני חמישה רבעונים.‬‬‬‬

הרכישה תתבצע במסגרת הסכם שנחתם בין הצדדים ב–‭,2015 ‬ ובמסגרתו ‭ BARDA‬ מימנה ניסויים קליניים שערכה מדיוונד, ויש לה אופציה לרכוש כמויות נופסות של המוצר בהיקף של עד ‭ 50‬ מיליון דולר. מניית מדיוונד ירדה אתמול ‭ ,3% ‬ והחברה נסחרת לפי שווי שוק של 80 מיליון דולר.‬‬‬‬‬‬‬‬

המוצר של מדיוונד עדיין אינו מאושר לשיווק בארה”ב, אבל עוד לפני האישור התחילה החברה בשיווק המוצר תחת פרוטוקול מיוחד לשעת חירום, שנתמך וממומן על ידי ‭ ,BARDA‬ בסכום של עד ‭ 21‬ מיליון דולר. בכוונת מדיוונד ושותפתה השיווקית בארה”ב, חברת ‭ ,Vericel ‬ להגיש את המוצר לאישור שיווק ל–‭,FDA‬ רשות המזון והתרופות האמריקאית, ברבעון השני של ‭ .2020 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

בנק ההשקעות ‭ Cowen‬ פרסם אתמול המלצת “קנייה” למניית מדיוונד, עם מחיר יעד גבוה פי שניים מהמחיר היום. לדברי האנליסטים שכתבו את הסקירה, כמה אירועים הצפויים בשנה הקרובה יכולים להעלות את ערך המניה, ובהם ההגשה של המוצר הנוכחי לאישור ותוצאות ביניים בניסוי במוצר של החברה לתחום הטיפול בכוויות. הם ציינו כי בזכות המימון על ידי ‭ ,BARDA ‬ מדיוונד יציבה תזרימית הרבה יותר מחברות אחרות מסוגה (למדיוונד היו נכון לסוף הרבעון, כ–‭32‬ מיליון דולר בקופת המזומנים). הם משווים את מדיוונד למוצר המתחרה סנטיל (‭,(Santil‬ שפותח על ידי חברת ‭ ,Healthpoint‬ שנרכשה בין השאר עבור ערכו של מוצר זה ב–‭800‬ מיליון דולר, ולחברת ‭ ,Derma Sciences ‬ שעסקה בתחום הפצעים ונרכשה ב–‭2017‬ ב–‭260‬ מיליון דולר.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

הטיפול אינו מחייב נוכחות מנתח

שוק הכוויות העולמי נחשב לקטן יחסית ומגלגל כמה מאות מיליוני דולרים בשנה. השוק נחלק בין טיפולים שוטפים בכוויות, שרובן תוצאה נגרמות מתאונות ביתיות, לבין טיפול חירום במספר רב של פצועים בעקבות אירועים כמו שריפות או פיגועי טרור. הטיפול של מדיוונד מחליף טיפול בניתוח, כשהמוצר של מדיוונד מאפשר לטפל במספר רב יותר של חולים בו–זמנית ובמהירות רבה יותר, מכיוון שאינו מחייב נוכחות של רופא מנתח. לכן, הרכישה של המוצר במסגרת תוכנית היערכות לאסון עשויה להיות הנתיב העיקרי של החברה להכנסות. נוסף על כך, מדיוונד נמצאת בניסוי קליני רב–מרכזי בארה”ב למוצר שלה לטיפול בפצעים – שוק של מיליארדי דולרים, אבל תחרותי יותר.

הכנסות מדיוונד מפעילותה באירופה, שבה יש למוצר כבר אישור שיווק, נמוכות כרגע. ברבעון האחרון של 2019 רשמה הכנסות של ‭ 5.1‬ מיליון דולר, בעיקר מהסכם ‭ ,BARDA‬ ובתשעת החודשים הראשונים של 2019 עמדו ההכנסות על ‭ 26.3‬ מיליון דולר, בעיקר עקב מקדמה של ‭ 17.5‬ מיליון דולר מהסכם השיווק עם חברת וריסל.‬‬‬‬‬‬‬‬

בשבוע שעבר חתמה מדיוונד על הסכם הפצה, שבמסגרתו העניקה לחברת ‭ Balance Medical Pty‬ זכות בלעדית לשיווק והפצה של ‭ NexoBrid ‬ לטיפול בנפגעי כוויות בינוניות וקשות באוסטרליה, בניו זילנד ובסינגפור. •‬‬‬‬
המוצר של מדיוונד עדיין אינו מאושר לשיווק בארה”ב, אבל עוד לפני האישור התחילה החברה בשיווק המוצר תחת פרוטוקול מיוחד לשעת חירום, שנתמך וממומן על ידי ‭ ,BARDA‬ בסכום של עד 21 מיליון דולר‬‬

Share this Page: